• Română
  • English
✓ Cele mai multe date de contact ✓ La cel mai mic pret

Standaard Bedrijfsindeling 2008, update 2019

Standaard Bedrijfsindeling 2008 update 2019

Standaard Bedrijfsindeling 2008 update 2019 – for English version of SBI go here

See also NAICS and NACE code lists

SBI = standard business activity code plan 2008 update 2019)

NAICS = North American Industry Classification System (NAICS Canada 2017)

NACE = Nomenclature of Economic Activities

Company databases: CanadaNetherlandsPolandRomaniaUK

A Landbouw, bosbouw en visserij

Standaard Bedrijfsindeling 2008 update 2019

Standaard Bedrijfsindeling

01 Landbouw, jacht en dienstverlening voor de landbouw en jacht
011 Teelt van eenjarige gewassen

0111 Teelt van granen, peulvruchten en oliehoudende zaden

0113 Teelt van groenten en wortel- en knolgewassen

01131 Teelt van groenten in de volle grond

01132 Teelt van groenten onder glas

01133 Teelt van paddenstoelen

01134 Teelt van aardappels en overige wortel- en knolgewassen

0116 Teelt van vezelgewassen

0119 Teelt van overige eenjarige gewassen

01191 Teelt van snijbloemen en snijheesters in de volle grond

01192 Teelt van snijbloemen en snijheesters onder glas

01193 Teelt van voedergewassen

01199 Teelt van overige eenjarige gewassen (rest)

012 Teelt van meerjarige gewassen

0121 Teelt van druiven

0124 Teelt van pit- en steenvruchten

01241 Teelt van appels en peren

01242 Teelt van steenvruchten

0125 Teelt van overige boomvruchten, kleinfruit en noten

01251 Teelt van aardbeien in de volle grond

01252 Teelt van aardbeien onder glas

01253 Teelt van houtig klein fruit in de volle grond (incl. overige boomvruchten en noten)

01254 Teelt van houtig klein fruit onder glas

0127 Teelt van gewassen bestemd voor de vervaardiging van dranken

0128 Teelt van specerijgewassen en van aromatische en medicinale gewassen

0129 Teelt van overige meerjarige gewassen

013 Teelt van sierplanten

0130 Teelt van sierplanten

01301 Teelt van bloembollen

01302 Teelt van perkplanten in de volle grond

01303 Teelt van perkplanten onder glas

01304 Teelt van potplanten onder glas

01305 Teelt van boomkwekerijgewassen in de volle grond

01309 Teelt van overige sierplanten in de volle grond

014 Fokken en houden van dieren

0141 Fokken en houden van melkvee

01411 Houden van melkvee

01412 Opfokken van jongvee voor de melkveehouderij

0142 Fokken en houden van runderen (geen melkvee)

01421 Houden van vleeskalveren

01422 Overige vleesveehouderij en zoogkoeienbedrijven

0143 Fokken en houden van paarden en ezels

0145 Fokken en houden van schapen en geiten

01451 Fokken en houden van schapen

01452 Fokken en houden van geiten

0146 Fokken en houden van varkens

01461 Fokvarkens- en vermeerderingsbedrijven

01462 Vleesvarkensbedrijven

01463 Gesloten en deels gesloten varkensbedrijven

0147 Fokken en houden van pluimvee

01471 Opfokken en/of houden van leghennen

01472 Opfokken en/of houden van vleeskuikens

01473 Opfokken en/of houden van ouderdieren van leghennen en vleeskuikens

01479 Opfokken en/of houden van overig pluimvee

0149 Fokken en houden van overige dieren

01491 Fokken en houden van edelpelsdieren

01499 Fokken en houden van overige dieren (rest)

015 Akker- en/of tuinbouw in combinatie met het fokken en houden van dieren

0150 Akker- en/of tuinbouw in combinatie met het fokken en houden van dieren

016 Dienstverlening voor de landbouw; behandeling van gewassen na de oogst

0161 Dienstverlening voor de akker- en/of tuinbouw

0162 Dienstverlening voor het fokken en houden van dieren

0163 Behandeling van gewassen na de oogst

0164 Behandeling van zaden voor vermeerdering

017 Jacht

0170 Jacht

02 Bosbouw, exploitatie van bossen en dienstverlening voor de bosbouw
021 Bosbouw

0210 Bosbouw

022 Exploitatie van bossen

0220 Exploitatie van bossen

024 Dienstverlening voor de bosbouw

0240 Dienstverlening voor de bosbouw

03 Visserij en kweken van vis en schaaldieren
031 Visserij

0311 Zee- en kustvisserij

0312 Binnenvisserij

032 Kweken van vis en schaaldieren

0321 Kweken van zeevis en -schaaldieren

0322 Kweken van zoetwatervis en -schaaldieren

B Winning van delfstoffen

06 Winning van aardolie en aardgas
061 Winning van aardolie

0610 Winning van aardolie

062 Winning van aardgas

0620 Winning van aardgas

08 Winning van delfstoffen (geen olie en gas)
081 Winning van zand, grind en klei

0812 Winning van zand, grind en klei

089 Winning van overige delfstoffen

0892 Winning van turf

0893 winning van zout

0899 Winning van overige delfstoffen (rest)

09 Dienstverlening voor de winning van delfstoffen
091 Dienstverlening voor de winning van aardolie- en aardgas

0910 Dienstverlening voor de winning van aardolie- en aardgas

099 Dienstverlening voor de winning van delfstoffen (geen olie en gas)

0990 Dienstverlening voor de winning van delfstoffen (geen olie en gas)

C Industrie

10 Vervaardiging van voedingsmiddelen
101 Slachterijen en vleesverwerking

1011 Slachterijen (geen pluimvee)

1012 Pluimveeslachterijen

1013 Vleesverwerking (niet tot maaltijden)

102 Visverwerking

1020 Visverwerking

103 Verwerking van aardappels, groente en fruit

1031 Vervaardiging van aardappelproducten

1032 Vervaardiging van fruit- en groentesap

1039 Verwerking van groente en fruit (niet tot sap en maaltijden)

104 Vervaardiging van plantaardige en dierlijke oliën en vetten

1041 Vervaardiging van plantaardige en dierlijke oliën en vetten (geen margarine en andere spijsvetten)

1042 Vervaardiging van margarine en overige spijsvetten

105 Vervaardiging van zuivelproducten

1051 Vervaardiging van zuivelproducten (geen consumptie-ijs)

1052 vervaardiging van consumptie-ijs

106 Vervaardiging van meel

1061 Vervaardiging van meel (geen zetmeel)

1062 Vervaardiging van zetmeel en zetmeelproducten

107 Vervaardiging van brood, vers banketbakkerswerk en deegwaren

1071 Vervaardiging van brood en vers banketbakkerswerk

1072 Vervaardiging van beschuit en koekjes en van ander houdbaar banketbakkerswerk

1073 Vervaardiging van deegwaren

108 Vervaardiging van overige voedingsmiddelen

1081 Vervaardiging van suiker

1082 Verwerking van cacao en vervaardiging van chocolade en suikerwerk

10821 Verwerking van cacao

10822 Vervaardiging van chocolade en suikerwerk

1083 Verwerking van koffie en thee

1084 Vervaardiging van specerijen, sauzen en kruiderijen; zoutraffinage

1085 Vervaardiging van kant-en-klaarmaaltijden en snacks

1086 Vervaardiging van gehomogeniseerde voedingspreparaten en dieetvoeding

1089 Vervaardiging van overige voedingsmiddelen (rest)

109 Vervaardiging van diervoeders

1091 Vervaardiging van veevoeders

1092 Vervaardiging van voeders voor huisdieren

11 Vervaardiging van dranken
110 Vervaardiging van dranken

1101 Vervaardiging van sterk alcoholische dranken door distilleren, rectificeren en mengen

1102 Vervaardiging van wijn uit druiven

1103 Vervaardiging van cider en van overige vruchtenwijnen

1104 Vervaardiging van overige niet-gedistilleerde gegiste dranken

1105 Vervaardiging van bier

1106 Mouterijen

1107 Vervaardiging van frisdranken; productie van mineraalwater en overig gebotteld water

12 Vervaardiging van tabaksproducten
120 Vervaardiging van tabaksproducten

1200 Vervaardiging van tabaksproducten

13 Vervaardiging van textiel
131 Bewerken en spinnen van textielvezels

1310 Bewerken en spinnen van textielvezels

132 Weven van textiel

1320 Weven van textiel

133 Textielveredeling

1330 Textielveredeling

139 Vervaardiging van overige textielproducten

1391 Vervaardiging van gebreide en gehaakte stoffen

1392 Vervaardiging van geconfectioneerde artikelen van textiel (geen kleding)

1393 Vervaardiging van vloerkleden en tapijt

1394 Vervaardiging van koord, bindgaren, touw en netten

1395 Vervaardiging van gebonden textielvlies en artikelen daarvan (geen kleding)

1396 Vervaardiging van technisch en industrieel textiel

1399 Vervaardiging van overige textielproducten (rest)

14 Vervaardiging van kleding
141 Vervaardiging van kleding (geen bontkleding)

1411 Vervaardiging van kleding van leer

1412 Vervaardiging van werkkleding

1413 Vervaardiging van overige bovenkleding

1414 Vervaardiging van onderkleding

1419 Vervaardiging van overige baby- en sportkleding en kledingaccessoires

142 Vervaardiging van artikelen van bont

1420 Vervaardiging van artikelen van bont

143 Vervaardiging van gebreide en gehaakte kleding

1431 Vervaardiging van gebreide en gehaakte kousen en sokken

1439 Vervaardiging van gebreide en gehaakte kleding (geen kousen en sokken)

15 Vervaardiging van leer, lederwaren en schoenen
151 Looien en bewerken van leer; vervaardiging van koffers, tassen, zadel- en tuigmakerswerk; bereiden en verven van bont

1511 Looien en bereiden van leer; bereiden en verven van bont

1512 Vervaardiging van koffers, tassen en dergelijke en van zadel- en tuigmakerswerk

152 Vervaardiging van schoenen

1520 Vervaardiging van schoenen

16 Primaire houtbewerking en vervaardiging van artikelen van hout, kurk, riet en vlechtwerk (geen meubels)
161 Primaire houtbewerking en verduurzamen van hout

1610 Primaire houtbewerking en verduurzamen van hout

16101 Zagen en schaven en overige primaire houtbewerking

16102 Verduurzamen van hout

162 Vervaardiging van artikelen van hout, kurk, riet en vlechtwerk (geen meubels)

1621 Vervaardiging van fineer en plaatmateriaal op basis van hout

1622 Vervaardiging van panelen voor parketvloeren

1623 Vervaardiging van overig timmerwerk voor de bouw

16231 Vervaardiging van deuren, ramen en kozijnen van hout

16239 Vervaardiging van overige timmerwerk voor de bouw (geen deuren, ramen en kozijnen)

1624 Vervaardiging van houten emballage

1629 Vervaardiging van overige artikelen van hout en van artikelen van kurk, riet en vlechtwerk (geen meubels)

17 Vervaardiging van papier, karton en papier- en kartonwaren
171 Vervaardiging van papierpulp, papier en karton

1711 Vervaardiging van papierpulp

1712 Vervaardiging van papier en karton

17121 Vervaardiging van grafisch papier en karton

17122 Vervaardiging van papier en karton voor verpakking

17129 Vervaardiging van papier en karton (geen grafisch en niet voor verpakking)

172 Vervaardiging van papier- en kartonwaren

1721 Vervaardiging van verpakkingsmiddelen van papier en karton; vervaardiging van golfpapier en -karton

17211 Vervaardiging van verpakkingsmiddelen van papier en karton

17212 Vervaardiging van golfpapier en -karton

1722 Vervaardiging van huishoudelijke en sanitaire papierwaren

1723 Vervaardiging van kantoorbenodigdheden van papier

1724 Vervaardiging van behangselpapier

1729 Vervaardiging van overige papier- en kartonwaren

18 Drukkerijen, reproductie van opgenomen media
181 Drukkerijen en dienstverlening voor drukkerijen

1811 Drukkerijen van dagbladen

1812 Overige drukkerijen

18121 Drukkerijen van boeken e.d.

18122 Drukkerijen van tijdschriften

18123 Drukkerijen van reclame

18124 Drukkerijen van verpakkingen

18125 Drukkerijen van formulieren

18129 Overige drukkerijen (rest)

1813 Prepress- en premedia-activiteiten

1814 Grafische afwerking en overige activiteiten verwant aan de drukkerij

182 Reproductie van opgenomen media

1820 Reproductie van opgenomen media

19 Vervaardiging van cokesovenproducten en aardolieverwerking
191 Vervaardiging van cokesovenproducten

1910 Vervaardiging van cokesovenproducten

192 Aardolieverwerking

1920 Aardolieverwerking

19201 Aardolieraffinage

19202 Aardolieverwerking (geen -raffinage)

20 Vervaardiging van chemische producten
201 Vervaardiging van chemische basisproducten, kunstmeststoffen en stikstofverbindingen en van kunststof en synthetische rubber in primaire vorm

2011 Vervaardiging van industriële gassen

2012 Vervaardiging van kleur- en verfstoffen

2013 Vervaardiging van overige anorganische basischemicaliën

2014 Vervaardiging van overige organische basischemicaliën

20141 Vervaardiging van petrochemische producten

20149 Vervaardiging van organische basischemicaliën (geen petrochemische producten)

2015 Vervaardiging van kunstmeststoffen en stikstofverbindingen

2016 Vervaardiging van kunststof in primaire vorm

2017 Vervaardiging van synthetische rubber in primaire vorm

202 Vervaardiging van verdelgingsmiddelen en overige landbouwchemicaliën

2020 Vervaardiging van verdelgingsmiddelen en overige landbouwchemicaliën

203 Vervaardiging van verf, vernis e.d., drukinkt en mastiek

2030 Vervaardiging van verf, vernis e.d., drukinkt en mastiek

204 Vervaardiging van zeep, wasmiddelen, poets- en reinigingsmiddelen, parfums en cosmetica

2041 Vervaardiging van zeep en wasmiddelen, poets- en reinigingsmiddelen

2042 Vervaardiging van parfums en cosmetica

205 Vervaardiging van overige chemische producten

2051 Vervaardiging van kruit en springstoffen en van lucifers

2052 Vervaardiging van lijm en bereide kleefmiddelen

2053 Vervaardiging van etherische oliën

2059 Vervaardiging van overige chemische producten (rest)

206 Vervaardiging van synthetische en kunstmatige vezels

2060 Vervaardiging van synthetische en kunstmatige vezels

21 Vervaardiging van farmaceutische grondstoffen en producten
211 Vervaardiging van farmaceutische grondstoffen

2110 Vervaardiging van farmaceutische grondstoffen

212 Vervaardiging van farmaceutische producten (geen grondstoffen)

2120 Vervaardiging van farmaceutische producten (geen grondstoffen)

22 Vervaardiging van producten van rubber en kunststof
221 Vervaardiging van producten van rubber

2211 Vervaardiging van rubberbanden en loopvlakvernieuwing

2219 Vervaardiging van producten van rubber (geen banden)

222 Vervaardiging van producten van kunststof

2221 Vervaardiging van platen, folie , buizen en profielen van kunststof

2222 Vervaardiging van verpakkingsmiddelen van kunststof

2223 Vervaardiging van kunststofproducten voor de bouw

2229 Vervaardiging van overige producten van kunststof

23 Vervaardiging van overige niet-metaalhoudende minerale producten
231 Vervaardiging van glas en glaswerk

2311 Vervaardiging van vlakglas

2312 Vormen en bewerken van vlakglas

2313 Vervaardiging van holglas

2314 Vervaardiging van glasvezels

2319 Vervaardiging en bewerking van overig glas, inclusief technisch glaswerk

232 Vervaardiging van vuurvaste keramische producten

2320 Vervaardiging van vuurvaste keramische producten

233 Vervaardiging van keramische producten voor de bouw

2331 Vervaardiging van keramische tegels en plavuizen

2332 Vervaardiging van keramische producten voor de bouw (geen tegels en plavuizen)

234 Vervaardiging van overige keramische producten

2341 Vervaardiging van huishoudelijk en sieraardewerk

2342 Vervaardiging van sanitair aardewerk

2343 Vervaardiging van isolatoren en isolatiemateriaal van keramische stoffen

2344 Vervaardiging van overig technisch aardewerk

2349 Vervaardiging van overige keramische producten (rest)

235 Vervaardiging van cement, kalk en gips

2351 Vervaardiging van cement

2352 Vervaardiging van kalk en gips

236 Vervaardiging van producten van beton, gips en cement

2361 Vervaardiging van producten van beton voor de bouw en van kalkzandsteen

23611 Vervaardiging van producten van beton voor de bouw

23612 Vervaardiging van kalkzandsteen

2362 Vervaardiging van producten van gips voor de bouw

2363 Vervaardiging van stortklare beton

2364 Vervaardiging van mortel in droge vorm

2365 Vervaardiging van producten van vezelcement

2369 Vervaardiging van overige producten van beton, gips en cement

237 Natuursteenbewerking

2370 Natuursteenbewerking

239 Vervaardiging van overige niet-metaalhoudende minerale producten

2391 Vervaardiging van schuur-, slijp- en polijstmiddelen

2399 Vervaardiging van overige niet-metaalhoudende minerale producten (geen schuur-, slijp- en polijstmiddelen)

24 Vervaardiging van metalen in primaire vorm
241 Vervaardiging van ijzer en staal en van ferrolegeringen

2410 Vervaardiging van ijzer en staal en van ferrolegeringen

242 Vervaardiging van stalen buizen, pijpen, holle profielen en fittings daarvoor

2420 Vervaardiging van stalen buizen, pijpen, holle profielen en fittings daarvoor

243 Overige eerste verwerking van staal

2431 Koudtrekken van staven

2432 Koudwalsen van bandstaal

2433 Koudvervormen en koudfelsen

2434 Koudtrekken van draad

244 Vervaardiging van edelmetalen en overige non-ferrometalen

2441 Vervaardiging van edelmetalen

2442 Vervaardiging van aluminium

2443 Vervaardiging van lood, zink en tin

2444 Vervaardiging van koper

2445 Vervaardiging van overige non-ferrometalen

2446 Smelten en raffineren van uranium

245 Gieten van metalen

2451 Gieten van ijzer

2452 Gieten van staal

2453 Gieten van lichte metalen

2454 Gieten van overige non-ferrometalen

25 Vervaardiging van producten van metaal (geen machines en apparaten)
251 Vervaardiging van metalen producten voor de bouw

2511 Vervaardiging van metalen constructiewerken en delen daarvan

2512 Vervaardiging van metalen deuren, vensters en kozijnen

252 Vervaardiging van reservoirs van metaal en van ketels en radiatoren voor centrale verwarming

2521 Vervaardiging van ketels en radiatoren voor centrale verwarming

2529 Vervaardiging van metalen tanks en reservoirs

253 Vervaardiging van stoomketels (geen ketels voor centrale verwarming)

2530 Vervaardiging van stoomketels (geen ketels voor centrale verwarming)

254 Vervaardiging van wapens en munitie

2540 Vervaardiging van wapens en munitie

255 Smeden, persen, stampen en profielwalsen van metaal; poedermetallurgie

2550 Smeden, persen, stampen en profielwalsen van metaal; poedermetallurgie

256 Oppervlaktebehandeling en bekleding van metaal; algemene metaalbewerking

2561 Oppervlaktebehandeling en bekleding van metaal

2562 Algemene metaalbewerking

257 Vervaardiging van scharen, messen en bestek, hang- en sluitwerk en gereedschap

2571 Vervaardiging van scharen, messen en bestek

2572 Vervaardiging van hang- en sluitwerk

2573 Vervaardiging van gereedschap

259 Vervaardiging van overige producten van metaal

2591 Vervaardiging van stalen vaten e.d

2592 Vervaardiging van verpakkingsmiddelen van licht metaal

2593 Vervaardiging van artikelen van draad en van kettingen en veren

2594 Vervaardiging van bouten, schroeven en moeren

2599 Vervaardiging van overige producten van metaal (rest)

26 Vervaardiging van computers en van elektronische en optische apparatuur
261 Vervaardiging van elektronische componenten en printplaten

2611 Vervaardiging van elektronische componenten

2612 Vervaardiging van elektronische printplaten

262 Vervaardiging van computers en randapparatuur

2620 Vervaardiging van computers en randapparatuur

263 Vervaardiging van communicatieapparatuur

2630 Vervaardiging van communicatieapparatuur

264 Vervaardiging van consumentenelektronica

2640 Vervaardiging van consumentenelektronica

265 Vervaardiging van meet-, regel-, navigatie- en controleapparatuur en van uurwerken

2651 Vervaardiging van meet-, regel-, navigatie- en controleapparatuur

2652 Vervaardiging van uurwerken

266 Vervaardiging van bestralingsapparatuur en van elektromedische en elektrotherapeutische apparatuur

2660 Vervaardiging van bestralingsapparatuur en van elektromedische en elektrotherapeutische apparatuur

267 Vervaardiging van optische instrumenten en apparatuur

2670 Vervaardiging van optische instrumenten en apparatuur

268 Vervaardiging van informatiedragers

2680 Vervaardiging van informatiedragers

27 Vervaardiging van elektrische apparatuur
271 Vervaardiging van elektromotoren, elektrische generatoren en transformatoren en van schakel- en verdeelinrichtingen

2711 Vervaardiging van elektromotoren, elektrische generatoren en transformatoren

2712 Vervaardiging van schakel- en verdeelinrichtingen

272 Vervaardiging van batterijen en accumulatoren

2720 Vervaardiging van batterijen en accumulatoren

273 Vervaardiging van elektrische en elektronische kabels en van schakelaars, stekkers, stopcontacten e.d.

2731 Vervaardiging van kabels van optische vezels

2732 Vervaardiging van overige elektrische en elektronische kabel

2733 Vervaardiging van schakelaars, stekkers, stopcontacten e.d.

274 Vervaardiging van elektrische lampen en verlichtingsapparaten

2740 Vervaardiging van elektrische lampen en verlichtingsapparaten

275 Vervaardiging van huishoudapparaten

2751 Vervaardiging van elektrische huishoudapparaten

2752 Vervaardiging van niet-elektrische huishoudapparaten

279 Vervaardiging van overige elektrische apparatuur

2790 Vervaardiging van overige elektrische apparatuur

28 Vervaardiging van overige machines en apparaten
281 Vervaardiging van motoren, turbines, pompen, compressoren, appendages en drijfwerkelementen

2811 Vervaardiging van motoren en turbines ( niet voor vliegtuigen, motorvoertuigen en bromfietsen)

2812 Vervaardiging van hydraulische apparatuur

2813 Vervaardiging van niet-hydraulische pompen en compressoren

2814 Vervaardiging van appendages

2815 Vervaardiging van tandwielen, lagers en overige drijfwerkelementen

282 Vervaardiging van overige machines en apparaten voor algemeen gebruik

2821 Vervaardiging van industriële ovens en branders

2822 Vervaardiging van hijs-, hef- en transportwerktuigen

2823 Vervaardiging van kantoormachines en -apparatuur (geen computers en randapparatuur)

2824 Vervaardiging van pneumatisch en elektrisch handgereedschap

2825 Vervaardiging van machines en apparaten voor industriële koeltechniek en klimaatregeling

2829 Vervaardiging van overige machines en apparaten voor algemeen gebruik (rest)

283 Vervaardiging van machines en werktuigen voor de land- en bosbouw

2830 Vervaardiging van machines en werktuigen voor de land- en bosbouw

284 Vervaardiging van gereedschapswerktuigen

2841 Vervaardiging van gereedschapswerktuigen voor metaalbewerking

2849 Vervaardiging van gereedschapswerktuigen niet voor metaalbewerking

289 Vervaardiging van overige machines, apparaten en werktuigen voor specifieke doeleinden

2891 Vervaardiging van machines voor de metallurgie

2892 Vervaardiging van machines voor de bouw en winning van delfstoffen

2893 Vervaardiging van machines voor de productie van voedings- en genotmiddelen

2894 Vervaardiging van machines voor de productie van textiel, kleding en leer

2895 Vervaardiging van machines voor de productie van papier en karton

2896 Vervaardiging van machines voor de kunststof- en rubberindustrie

2899 Vervaardiging van overige machines, apparaten en werktuigen voor specifieke doeleinden (rest)

29 Vervaardiging van auto’s, aanhangwagens en opleggers
291 Vervaardiging van auto’s

2910 Vervaardiging van auto’s

292 Carrosseriebouw; vervaardiging van aanhangwagens en opleggers

2920 Carrosseriebouw; vervaardiging van aanhangwagens en opleggers

29201 Carrosseriebouw

29202 Vervaardiging van aanhangwagens en opleggers

293 Vervaardiging van onderdelen en toebehoren voor auto’s

2931 Vervaardiging van elektrische en elektronische onderdelen en toebehoren voor auto’s

2932 Vervaardiging van niet-elektrische en -elektronische onderdelen en toebehoren voor auto’s

30 Vervaardiging van overige transportmiddelen
301 Scheepsbouw

3011 Bouw van schepen en drijvend materieel (geen sport- en recreatievaartuigen)

3012 Bouw van sport- en recreatievaartuigen

302 Vervaardiging van rollend spoor- en tramwegmaterieel

3020 Vervaardiging van rollend spoor- en tramwegmaterieel

303 Vervaardiging van vliegtuigen en onderdelen daarvoor

3030 Vervaardiging van vliegtuigen en onderdelen daarvoor

304 Vervaardiging van militaire gevechtsvoertuigen

3040 Vervaardiging van militaire gevechtsvoertuigen

309 Vervaardiging van transportmiddelen (rest)

3091 Vervaardiging van motor- en bromfietsen

3092 Vervaardiging van fietsen en invalidenwagens

3099 Vervaardiging van overige transportmiddelen (rest)

31 Vervaardiging van meubels
310 Vervaardiging van meubels

3101 interieurbouw en vervaardiging van bedrijfsmeubels

31011 Interieurbouw

31012 Vervaardiging van bedrijfsmeubels

3102 Vervaardiging van keukenmeubels

3103 Vervaardiging van matrassen

3109 Vervaardiging van overige meubels

32 Vervaardiging van overige goederen
321 Slaan van munten; bewerken van edelstenen en vervaardiging van sieraden e.d.

3211 Slaan van munten en medailles

3212 Bewerken van edelstenen en vervaardiging van sieraden e.d. (geen imitatie)

3213 Vervaardiging van imitatiesieraden

322 Vervaardiging van muziekinstrumenten

3220 Vervaardiging van muziekinstrumenten

323 Vervaardiging van sportartikelen

3230 Vervaardiging van sportartikelen

324 Vervaardiging van spellen en speelgoed

3240 Vervaardiging van spellen en speelgoed

325 Vervaardiging van medische instrumenten en hulpmiddelen

3250 Vervaardiging van medische instrumenten en hulpmiddelen

32501 Tandtechnische bedrijven

32502 Vervaardiging van medische instrumenten en hulpmiddelen (geen tandtechniek)

329 Vervaardiging van overige goederen

3291 Vervaardiging van borstelwaren

3299 Sociale werkvoorziening en vervaardiging van overige goederen (rest)

32991 Sociale werkvoorziening

32999 Vervaardiging van overige goederen (rest)

33 Reparatie en installatie van machines en apparaten
331 Reparatie van producten van metaal, machines en apparatuur

3311 Reparatie van producten van metaal

3312 Reparatie en onderhoud van machines

33121 Reparatie en onderhoud van machines voor algemeen gebruik en machineonderdelen (geen gereedschap)

33122 Reparatie en onderhoud van pneumatisch en elektrisch gereedschap en gereedschapswerktuigen

33123 Reparatie en onderhoud van machines voor een specifieke bedrijfstak

3313 Reparatie en onderhoud van elektronische en optische apparatuur

3314 Reparatie van elektrische apparatuur

3315 Reparatie en onderhoud van schepen

3316 Reparatie en onderhoud van vliegtuigen

3317 Reparatie en onderhoud van overige transportmiddelen

3319 Reparatie en onderhoud van overige toebehoren

332 Installatie van industriële machines en apparatuur

3321 Installatie van ketels en tanks

3322 Installatie van industriële machines

33221 Installatie van machines voor algemeen gebruik (geen gereedschap)

33222 Installatie van pneumatisch en elektrisch gereedschap en gereedschapswerktuigen

33223 Installatie van machines voor een specifieke bedrijfstak

3323 Installatie van elektronische en optische apparatuur

3324 Installatie van elektrische apparatuur

3329 Installatie van overige toebehoren

D Productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde lucht

35 Productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde lucht
351 Productie van elektriciteit, transmissie en distributie van elektriciteit en aardgas

3511 Productie van elektriciteit

35111 Productie van elektriciteit door thermische, en nucleaire installaties

35112 Productie van elektriciteit door windenergie

35113 Productie van elektriciteit door zonnecellen, en waterkracht

3512 Beheer en exploitatie van transportnetten voor elektriciteit, aardgas en warm water

3513 Distributie van elektriciteit en gasvormige brandstoffen via leidingen

3514 Handel in elektriciteit en in gas via leidingen

352 Productie van biogas

3520 Productie van biogas

353 Productie en distributie van stoom, warm water en gekoelde lucht

3530 Productie en distributie van stoom, warm water en gekoelde lucht

E Winning en distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering

36 Winning en distributie van water
360 Winning en distributie van water

3600 Winning en distributie van water

37 Afvalwaterinzameling en -behandeling
370 Afvalwaterinzameling en -behandeling

3700 Afvalwaterinzameling en -behandeling

38 Afvalinzameling en –behandeling; voorbereiding tot recycling
381 Inzameling van afval

3811 Inzameling van onschadelijk afval

3812 Inzameling van schadelijk afval

382 Behandeling van afval

3821 Behandeling van onschadelijk afval

3822 Behandeling van schadelijk afval

383 Voorbereiding tot recycling

3831 Sloop van schepen, witgoed, computers e.d.

3832 Gesorteerd materiaal voorbereiden tot recycling

39 Sanering en overig afvalbeheer
390 Sanering en overig afvalbeheer

3900 Sanering en overig afvalbeheer

F Bouwnijverheid

41 Algemene burgerlijke en utiliteitsbouw en projectontwikkeling
411 Projectontwikkeling

4110 Projectontwikkeling

412 Algemene burgerlijke en utiliteitsbouw

4120 Algemene burgerlijke en utiliteitsbouw

42 Grond-, water- en wegenbouw (geen grondverzet)
421 Bouw van wegen, spoorwegen en kunstwerken

4211 Wegenbouw en stratenmaken

42111 Wegenbouw

42112 Stratenmaken

4212 Bouw van boven- en ondergrondse spoorwegen

4213 Bouw van kunstwerken

422 Leggen van kabels en buizen

4221 Leggen van rioleringen, buizen en pijpleidingen; aanleg van bronbemaling

4222 Leggen van elektriciteits- en telecommunicatiekabels

429 Bouw van overige civieltechnische werken

4291 Natte waterbouw

4299 Bouw van overige civieltechnische werken (rest)

43 Gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw
431 Slopen van gebouwen, grondverzet en proefboren

4311 Slopen van bouwwerken

4312 Grondverzet

4313 Proefboren

432 Bouwinstallatie

4321 Elektrotechnische bouwinstallatie

4322 Loodgieters- en fitterswerk; installatie van sanitair en van verwarmings- en luchtbehandelingsapparatuur

43221 Loodgieters- en fitterswerk; installatie van sanitair

43222 Installatie van verwarmings- en luchtbehandelingsapparatuur

4329 Overige bouwinstallatie

433 Afwerking van gebouwen

4331 Stukadoren

4332 Bouwtimmeren

4333 Afwerken van vloeren en wanden

4334 Schilderen en glaszetten

4339 Overige afwerken van gebouwen

439 Dakbouw en overige gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw

4391 Dakdekken en bouwen van dakconstructies

4399 Overige gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw

43991 Heien en andere funderingswerkzaamheden

43992 Vlechten van betonstaal

43993 Metselen en voegen

43999 Overige gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw (rest)

G Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s

45 Handel in en reparatie van auto’s, motorfietsen en aanhangers
451 Handel in auto’s en aanhangers, eventueel gecombineerd met reparatie

4511 Handel in en reparatie van personenauto’s en lichte bedrijfsauto’s

45111 Import van nieuwe personenauto’s en lichte bedrijfsauto’s

45112 Handel in en reparatie van personenauto’s en lichte bedrijfswagens (geen import van nieuwe)

4519 Handel in en reparatie van zwaardere bedrijfsauto’s, aanhangers en caravans

45191 Import van nieuwe bedrijfsauto’s

45192 Handel in en reparatie van zwaardere bedrijfsauto’s (geen import van nieuwe)

45193 Handel in en reparatie van aanhangwagens en opleggers (geen caravans)

45194 Handel in en reparatie van caravans

452 Gespecialiseerde reparatie van auto’s

4520 Gespecialiseerde reparatie van auto’s

45201 Auto-onderdelenservicebedrijven

45202 Bandenservicebedrijven

45203 Reparatie van specifieke auto-onderdelen

45204 Carrosserieherstel

45205 Overige gespecialiseerde reparatie en slepen van auto’s

453 Handel in auto-onderdelen en -accessoires

4531 Groothandel en handelsbemiddeling in auto-onderdelen en -accessoires

45311 Groothandel en handelsbemiddeling in auto-onderdelen en accessoires (geen banden)

45312 Groothandel en handelsbemiddeling in banden

4532 Detailhandel in auto-onderdelen en accessoires

454 Handel in en reparatie van motorfietsen en onderdelen daarvan

4540 Handel in en reparatie van motorfietsen en onderdelen daarvan

45401 Groothandel en handelsbemiddeling in motorfietsen en onderdelen daarvan

45402 Detailhandel in en reparatie van motorfietsen en onderdelen daarvan

46 Groothandel en handelsbemiddeling (niet in auto’s en motorfietsen)
461 Handelsbemiddeling

4611 Handelsbemiddeling in landbouwproducten, levende dieren en grondstoffen voor textiel en voedingsmiddelen

4612 Handelsbemiddeling in brandstoffen, ertsen, metalen en chemische producten

4613 Handelsbemiddeling in hout, vlakglas, sanitair en bouwmaterialen

4614 Handelsbemiddeling in machines, technische benodigdheden, schepen en vliegtuigen

4615 Handelsbemiddeling in meubels, huishoudelijke artikelen en ijzerwaren

4616 Handelsbemiddeling in textiel, kleding, schoeisel en lederwaren

4617 Handelsbemiddeling in voedings- en genotmiddelen

4618 Handelsbemiddeling gespecialiseerd in overige goederen

4619 Niet-gespecialiseerde handelsbemiddeling

462 Groothandel in landbouwproducten en levende dieren

4621 Groothandel in granen, ruwe tabak, oliën, zaden en veevoer

46211 Groothandel in granen

46212 Groothandel in zaden, pootgoed en peulvruchten

46213 Groothandel in hooi, stro en ruwvoeder

46214 Groothandel in meng- en krachtvoeder

46215 Groothandel in veevoeder (geen ruw-, meng- en krachtvoeder)

46216 Groothandel in ruwe plantaardige en dierlijke oliën en vetten en oliehoudende grondstoffen

46217 Groothandel in ruwe tabak

46218 Groothandel in akkerbouwproducten en veevoeder algemeen assortiment

46219 Groothandel in overige akkerbouwproducten

4622 Groothandel in bloemen en planten

4623 Groothandel in levende dieren

46231 Groothandel in levend vee

46232 Groothandel in huisdieren, siervissen, siervogels en wilde dieren

4624 Groothandel in huiden, vellen, leer en halffabrikaten van leer

46241 Groothandel in huiden en vellen

46242 Groothandel in leer en halffabrikaten van leer

463 Groothandel in voedings- en genotmiddelen

4631 Groothandel in groenten en fruit en in consumptieaardappelen

46311 Groothandel in groenten en fruit

46312 Groothandel in consumptieaardappelen

4632 Groothandel in vlees en vleeswaren en in wild en gevogelte (niet levend)

4633 Groothandel in zuivelproducten spijsoliën en -vetten en eieren

46331 Groothandel in zuivelproducten en spijsoliën en -vetten

46332 Groothandel in eieren

4634 Groothandel in dranken (geen zuivel)

4635 Groothandel in tabaksproducten en rokersbenodigdheden

4636 Groothandel in suiker, chocolade en suikerwerk

4637 Groothandel in koffie, thee, cacao en specerijen (geen ruwe)

4638 Groothandel in overige voedingsmiddelen en in overige grondstoffen en halffabrikaten voor de voedingsmiddelenindustrie

46381 Groothandel in snacks

46382 Groothandel in vis-, schaal- en weekdieren

46383 Gespecialiseerde groothandel in overige voedings- en genotmiddelen (rest)

46384 Groothandel in bakkerijgrondstoffen

46389 Gespecialiseerde groothandel in overige grondstoffen en halffabrikaten voor de voedings- en genotmiddelenindustrie (rest)

4639 Groothandel in voedings- en genotmiddelen algemeen assortiment

464 Groothandel in consumentenartikelen (non-food)

4641 Groothandel in kledingstoffen, fournituren en huishoudtextiel

46411 Groothandel in kledingstoffen en fournituren

46412 Groothandel in huishoudtextiel en beddengoed

4642 Groothandel in kleding, schoenen en modeartikelen

46421 Groothandel in bovenkleding

46422 Groothandel in werkkleding

46423 Groothandel in onderkleding

46424 Groothandel in schoenen

46425 Groothandel in modeartikelen

46429 Groothandel in textielwaren algemeen assortiment

4643 Groothandel in elektrische huishoudelijke apparatuur, audio- en videoapparatuur, fotografische en optische artikelen

46431 Groothandel in witgoed

46432 Groothandel in elektrische huishoudelijke apparatuur (geen witgoed, audio en video)

46433 Groothandel in audio- en videoapparatuur

46434 Groothandel in fotografische artikelen

46435 Groothandel in beeld- en geluidsdragers

46436 Groothandel in optische artikelen

4644 Groothandel in glas, porselein en aardewerk en in reinigingsmiddelen

46441 Groothandel in glas, porselein en aardewerk

46442 Groothandel in was-, poets- en reinigingsmiddelen

4645 Groothandel in parfums en cosmetica

4646 Groothandel in farmaceutische producten, medische instrumenten en orthopedische artikelen

46461 Groothandel in farmaceutische producten

46462 Groothandel in medische en tandheelkundige instrumenten, verpleeg- en orthopedische artikelen en laboratoriumbenodigdheden

4647 Groothandel in huismeubilair, woningtextiel, vloerbedekking en verlichting

46471 Groothandel in huismeubilair

46472 Groothandel in woningtextiel en vloerbedekking

46473 Groothandel in verlichtingsartikelen

4648 Groothandel in juweliersartikelen en uurwerken

4649 Groothandel in overige consumentenartikelen (non-food)

46491 Groothandel in fietsen en bromfietsen

46492 Groothandel in watersportartikelen

46493 Groothandel in kampeerartikelen (geen caravans)

46494 Groothandel in speelgoed

46495 Groothandel in muziekinstrumenten

46496 Groothandel in sportartikelen (geen watersport)

46497 Groothandel in papier- en kartonwaren (geen verpakkingsmateriaal)

46498 Groothandel in boeken, tijdschriften en overig drukwerk

46499 Groothandel in overige consumentenartikelen (non-food) (rest)

465 Groothandel in ICT-apparatuur

4651 Groothandel in computers, randapparatuur en software

4652 Groothandel in elektronische en telecommunicatieapparatuur en bijbehorende onderdelen

466 Groothandel in machines, apparaten en toebehoren voor industrie en handel

4661 Groothandel in landbouwmachines, werktuigen en tractoren

4662 Groothandel in gereedschapswerktuigen

4663 Groothandel in machines voor de bouw

4664 Groothandel in machines voor de textielindustrie en in naai- en breimachines

4665 Groothandel in bedrijfsmeubels

4666 Groothandel in kantoormachines (geen computers)

4668 Groothandel in machines voor de grafische en voedings- en genotmiddelenindustrie

46681 Groothandel in machines voor de grafische industrie

46682 Groothandel in machines voor de voedings- en genotmiddelenindustrie

4669 Groothandel in overige machines, apparaten en toebehoren voor industrie en handel

46691 Groothandel in intern transportmaterieel

46692 Groothandel in machines en apparaten voor warmte-, koel- en vriestechniek

46693 Groothandel in verbrandingsmotoren, pompen en compressoren

46694 Groothandel in appendages, technische toebehoren e.d.

46695 Groothandel in meet- en regelapparaten

46696 Groothandel in emballage

46697 Groothandel in scheepsbenodigdheden en visserij-artikelen

46699 Groothandel in overige machines, apparaten en toebehoren voor industrie en handel (rest)

467 Overige gespecialiseerde groothandel

4671 Groothandel in brandstoffen en overige minerale olieproducten

46711 Groothandel in vaste brandstoffen

46712 Groothandel in vloeibare en gasvormige brandstoffen

46713 Groothandel in minerale olieproducten (geen brandstoffen)

4672 Groothandel in metalen en metaalertsen

46721 Groothandel in metaalertsen

46722 Groothandel in ferrometalen en -halffabrikaten

46723 Groothandel in non-ferrometalen en -halffabrikaten

4673 Groothandel in hout, sanitair en overige bouwmaterialen

46731 Groothandel in hout en plaatmateriaal

46732 Groothandel in verf en verfwaren

46733 Groothandel in behang

46734 Groothandel in vlakglas

46735 Groothandel in zand en grind

46736 Groothandel in tegels en plavuizen

46737 Groothandel in sanitaire artikelen en sanitair installatiemateriaal

46738 Groothandel gespecialiseerd in overige bouwmaterialen

46739 Groothandel in bouwmaterialen algemeen assortiment

4674 Groothandel in ijzer- en metaalwaren en verwarmingsapparaten

46741 Groothandel in ijzer- en metaalwaren

46742 Groothandel in verwarmingsapparaten

4675 Groothandel in chemische producten

46751 Groothandel in chemische grondstoffen en chemicaliën voor industriële toepassing

46752 Groothandel in bestrijdingsmiddelen en kunstmeststoffen

4676 Groothandel in overige intermediaire producten

46761 Groothandel in textielgrondstoffen en -halffabrikaten

46762 Groothandel in papier en karton

46769 Groothandel in overige intermediaire producten (rest)

4677 Groothandel in afval en schroot

46771 Groothandel in autosloopmateriaal

46772 Groothandel in ijzer- en staalschroot en oude non-ferrometalen

46779 Groothandel in overige oude materialen en afvalstoffen

469 Niet-gespecialiseerde groothandel

4690 Niet-gespecialiseerde groothandel

46901 Niet-gespecialiseerde groothandel in consumentenartikelen

46902 Niet-gespecialiseerde groothandel in niet-consumentenartikelen

47 Detailhandel (niet in auto’s)
471 Supermarkten, warenhuizen en dergelijke winkels met een algemeen assortiment

4711 Supermarkten en dergelijke winkels met een algemeen assortiment voedings- en genotmiddelen

4719 Warenhuizen en dergelijke winkels met een algemeen assortiment non-food

47191 Warenhuizen

47192 Winkels met een algemeen assortiment non-food (geen warenhuizen)

472 Gespecialiseerde winkels in voedings- en genotmiddelen

4721 Winkels in aardappelen, groenten en fruit

4722 Winkels in vlees en vleeswaren, wild en gevogelte

47221 Winkels in vlees en vleeswaren

47222 Winkels in wild en gevogelte

4723 Winkels in vis

4724 Winkels in brood, banket chocolade en suikerwerk

47241 Winkels in brood en banket

47242 Winkels in chocolade en suikerwerk

4725 Winkels in dranken

4726 Winkels in tabaksproducten

4729 Gespecialiseerde winkels in overige voedings- en genotmiddelen

47291 Winkels in kaas

47292 Winkels in natuurvoeding en reformartikelen

47293 Winkels in buitenlandse voedingsmiddelen

47299 Gespecialiseerde winkels in overige voedings- en genotmiddelen (rest)

473 Benzinestations

4730 Benzinestations

474 Winkels in consumentenelektronica

4741 Winkels in computers, randapparatuur en software

4742 Winkels in telecommunicatieapparatuur

4743 Winkels in audio- en videoapparatuur of in een algemeen assortiment van wit- en bruingoed

47431 Winkels in audio- en videoapparatuur

47432 Winkels in een algemeen assortiment van wit- en bruingoed

475 Winkels in overige huishoudelijke artikelen

4751 Winkels in kledingstoffen, huishoudtextiel en fournituren

47511 Winkels in kledingstoffen

47512 Winkels in huishoudtextiel

47513 Winkels in breiwol, handwerken en fournituren

4752 Winkels in doe-het-zelfartikelen

47521 Winkels in ijzerwaren en gereedschappen

47522 Winkels in verf, verfwaren en behang

47523 Winkels in houten bouw- en tuinmaterialen

47524 Winkels in tegels

47525 Winkels in keukens

47526 Winkels in parket-, laminaat- en kurkvloeren

47527 Winkels gespecialiseerd in overige doe-het-zelfartikelen

47528 Bouwmarkten en andere winkels in bouwmaterialen algemeen assortiment

4753 Winkels in vloerbedekking en gordijnen

4754 Winkels in elektrische huishoudelijke apparatuur en onderdelen daarvoor

47541 Winkels in witgoed

47542 Winkels in naai- en breimachines

47543 Winkels in overige elektrische huishoudelijke apparatuur

47544 Winkels in onderdelen voor elektrische huishoudelijke apparatuur

4759 Winkels in meubels, verlichting en overige huishoudelijke artikelen (rest)

47591 Winkels in meubels

47592 Winkels in verlichtingsartikelen

47593 Winkels in artikelen voor woninginrichting algemeen assortiment

47594 Winkels in muziekinstrumenten

47595 Winkels in glas-, porselein- en aardewerk

47596 Winkels gespecialiseerd in overige huishoudelijke artikelen (rest)

47597 Winkels in huishoudelijke artikelen algemeen assortiment

476 Winkels in lectuur, sport- en kampeer- en recreatieartikelen

4761 Winkels in boeken

4762 Winkels in kranten, tijdschriften en kantoorbehoeften

4763 Winkels in audio- en video-opnamen

4764 Winkels in fietsen en bromfietsen, sport- en kampeerartikelen en boten

47641 Winkels in fietsen en bromfietsen

47642 Winkels in watersportartikelen

47643 Winkels in sportartikelen (geen watersport)

47644 Winkels in kampeerartikelen (geen caravans)

4765 Winkels in speelgoed

477 Winkels in overige artikelen

4771 Winkels in kleding en modeartikelen; textielsupermarkten

47711 Winkels in herenkleding

47712 Winkels in dameskleding

47713 Winkels in bovenkleding en modeartikelen (algemeen assortiment)

47714 Winkels in baby- en kinderkleding

47715 Winkels in babyartikelen algemeen assortiment

47716 Winkels in onderkleding, foundations e.d.

47717 Winkels in modeartikelen

47718 Textielsupermarkten

4772 Winkels in schoenen en lederwaren

47721 Winkels in schoenen

47722 Winkels in lederwaren en reisartikelen

4773 Apotheken

4774 Winkels in drogisterij-, medische en orthopedische artikelen

47741 Winkels in drogisterij-artikelen

47742 Winkels in medische en orthopedische artikelen

4775 Winkels in parfums en cosmetica

4776 Winkels in bloemen, planten, zaden, tuinbenodigdheden, huisdieren en dierbenodigdheden

47761 Winkels in bloemen en planten, zaden en tuinbenodigdheden

47762 Tuincentra

47763 Winkels in dieren, dierbenodigdheden en hengelsportartikelen

4777 Winkels in juweliersartikelen en uurwerken

4778 Winkels in overige artikelen (rest)

47781 Winkels in fotografische artikelen

47782 Winkels in optische artikelen

47783 Winkels in schilderijen, lijsten, prenten, kunstvoorwerpen en religieuze artikelen

47789 Winkels gespecialiseerd in overige artikelen (rest)

4779 Winkels in antiek en tweedehands goederen

47791 Winkels in antiek

47792 Winkels in tweedehands kleding

47793 Winkels in tweedehands goederen (geen kleding)

478 Markthandel

4781 Markthandel in voedings- en genotmiddelen

47811 Markthandel in aardappelen, groenten en fruit

47819 Markthandel in overige voedings- en genotmiddelen

4782 Markthandel in textiel, kleding en schoenen

4789 Markthandel in non-food artikelen (geen textiel, kleding en schoenen)

47891 Markthandel in bloemen, planten, zaden en tuinbenodigdheden

47892 Markthandel in tweedehands goederen

47899 Markthandel in overige goederen

479 Detailhandel niet via winkel of markt

4791 Detailhandel via postorder en internet

47911 Detailhandel via postorder en internet in voedingsmiddelen en drogisterijwaren

47912 Detailhandel via postorder en internet in consumentenelektronica

47913 Detailhandel via postorder en internet in boeken, tijdschriften, cd’s, dvd’s

47914 Detailhandel via postorder en internet in kleding en modeartikelen

47915 Detailhandel via postorder en internet in huis- en tuinartikelen

47916 Detailhandel via postorder en internet in vrijetijdsartikelen

47918 Detailhandel via postorder en internet in overige non-food

47919 Detailhandel via postorder en internet in een algemeen assortiment non-food

4799 Colportage, straathandel en detailhandel via overige distributievormen

47991 Colportage

47992 Straathandel

47999 Detailhandel via overige distributievormen

H Vervoer en opslag

49 Vervoer over land
491 Personenvervoer per spoor (geen tram of metro)

4910 Personenvervoer per spoor (geen tram of metro)

492 Goederenvervoer per spoor

4920 Goederenvervoer per spoor

493 Personenvervoer over de weg

4931 Openbaar vervoer binnen steden

4932 Vervoer per taxi

4939 Overig personenvervoer over de weg

49391 Ongeregeld personenvervoer over de weg

49392 Openbaar interlokaal personenvervoer over de weg

49393 Geregeld besloten personenvervoer over de weg

494 Goederenvervoer over de weg

4941 Goederenvervoer over de weg (geen verhuizingen)

4942 Verhuisvervoer

495 Transport via pijpleidingen

4950 Transport via pijpleidingen

50 Vervoer over water
501 Zee- en kustvaart (passagiersvaart en veerdienst)

5010 Zee- en kustvaart (passagiersvaart en veerdienst)

502 Zee- en kustvaart (vracht-, tank- en sleepvaart)

5020 Zee- en kustvaart (vracht-, tank- en sleepvaart)

50201 Zee- en kustvaart (vracht- en tankvaart; geen sleepvaart)

50202 Zee- en kustsleepvaart

503 Binnenvaart (passagiersvaart en veerdiensten)

5030 Binnenvaart (passagiersvaart en veerdiensten)

504 Binnenvaart (vracht-, tank- en sleepvaart)

5040 Binnenvaart (vracht-, tank- en sleepvaart)

50401 Binnenvaart (vrachtvaart)

50402 Binnenvaart (tankvaart)

50403 Binnenvaart (sleep- en duwvaart)

51 Luchtvaart
511 Personenvervoer door de lucht

5110 Personenvervoer door de lucht

512 Goederenvervoer door de lucht

5121 Goederenvervoer door de lucht

52 Opslag en dienstverlening voor vervoer
521 Opslag

5210 Opslag

52101 Opslag in tanks

52102 Opslag in koelhuizen e.d.

52109 Opslag in distributiecentra en overige opslag (niet in tanks, koelhuizen e.d.)

522 Dienstverlening voor vervoer

5221 Dienstverlening voor vervoer over land

5222 Dienstverlening voor vervoer over water

5223 Dienstverlening voor de luchtvaart

5224 Laad-, los- en overslagactiviteiten

52241 Laad-, los- en overslagactiviteiten voor zeevaart

52242 Laad-, los- en overslagactiviteiten niet voor zeevaart

5229 Expediteurs, cargadoors en bevrachters; weging en meting

52291 Expediteurs, cargadoors, bevrachters en andere tussenpersonen in het goederenvervoer

52292 Weging en meting

53 Post en koeriers
531 Nationale post met universele dienstverplichting

5310 Nationale post met universele dienstverplichting

532 Post zonder universele dienstverplichting en koeriers

5320 Post zonder universele dienstverplichting en koeriers

53201 Post zonder universele dienstverplichting

53202 Koeriers

I Logies-, maaltijd- en drankverstrekking

55 Logiesverstrekking
551 Hotels e.d.

5510 Hotels e.d.

55101 Hotel-restaurants

55102 Hotels (geen hotel-restaurants), pensions en conferentieoorden

552 Verhuur van vakantiehuisjes en appartementen; jeugdherbergen en vakantiekampen

5520 Verhuur van vakantiehuisjes en appartementen; jeugdherbergen en vakantiekampen

55201 Verhuur van vakantiehuisjes en appartementen

55202 Jeugdherbergen en vakantiekampen

553 Kampeerterreinen

5530 Kampeerterreinen

559 Overige logiesverstrekking

5590 Overige logiesverstrekking

56 Eet- en drinkgelegenheden
561 Restaurants, cafetaria’s e.d.

5610 Restaurants, cafetaria’s e.d. en ijssalons

56101 Restaurants

56102 Fastfoodrestaurants, cafetaria’s, ijssalons, eetkramen e.d.

562 Kantines en catering

5621 Eventcatering

5629 Kantines en contractcatering

563 Cafés

5630 Cafés

J Informatie en communicatie

58 Uitgeverijen
581 Uitgeverijen van boeken, tijdschriften e.d.

5811 Uitgeverijen van boeken

5812 Databanken

5813 Uitgeverijen van kranten

5814 Uitgeverijen van tijdschriften

5819 Overige uitgeverijen (niet van software)

582 Uitgeverijen van software

5821 Uitgeverijen van computerspellen

5829 Overige uitgeverijen van software

59 Productie en distributie van films en televisieprogramma’s; maken en uitgeven van geluidsopnamen
591 Productie en distributie van films en televisieprogramma’s

5911 Productie van films, video- en televisieprogramma’s

59111 Productie van films (geen televisiefilms)

59112 Productie van televisieprogramma’s

5912 Facilitaire activiteiten voor film- en televisieproductie

5913 Distributie van films en televisieproducties

5914 Bioscopen

592 Maken en uitgeven van geluidsopnamen

5920 Maken en uitgeven van geluidsopnamen

60 Verzorgen en uitzenden van radio- en televisieprogramma’s
601 Radio-omroepen

6010 Radio-omroepen

602 Televisieomroepen

6020 Televisieomroepen

61 Telecommunicatie
611 Draadgebonden telecommunicatie

6110 Draadgebonden telecommunicatie

612 Draadloze telecommunicatie

6120 Draadloze telecommunicatie

613 Telecommunicatie via satelliet

6130 Telecommunicatie via satelliet

619 Overige telecommunicatie

6190 Overige telecommunicatie

62 Dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatietechnologie
620 Dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatietechnologie

6201 Ontwikkelen, produceren en uitgeven van software

6202 Advisering en ondersteuning op het gebied van informatietechnologie

6203 Beheer van computerfaciliteiten

6209 Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatietechnologie

63 Dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie
631 Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten; webportals

6311 Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten

6312 Webportals

639 Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie

6391 Persagentschappen

6399 Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie (rest)

K Financiële instellingen

64 Financiële instellingen (geen verzekeringen en pensioenfondsen)
641 Geldscheppende financiële instellingen

6411 Centrale banken

6419 Overige geldscheppende financiële instellingen

64191 Coöperatief georganiseerde banken

64192 Effectenkredietinstellingen

64193 Spaarbanken

64194 Algemene banken

642 Financiële holdings

6420 Financiële holdings

643 Beleggingsinstellingen

6430 Beleggingsinstellingen

64301 Beleggingsinstellingen in financiële activa

64302 Beleggingsinstellingen in vaste activa

64303 Beleggingsinstellingen met beperkte toetreding

649 Kredietverstrekking en overige financiële intermediatie

6491 Financiële lease

6492 Overige kredietverstrekking

64921 Hypotheekbanken en bouwfondsen

64922 Volkskredietbanken en commerciële financieringsmaatschappijen

64923 Participatiemaatschappijen

64924 Wisselmakelaars en overige kredietverstrekking

6499 Overige financiële intermediatie

65 Verzekeringen en pensioenfondsen (geen verplichte sociale verzekeringen)
651 Verzekeringen (geen herverzekering)

6511 Levensverzekeringen (geen herverzekering), naturaverzekeringen en spaarkassen

65111 Levensverzekeringen (geen herverzekering)

65112 Naturaverzekeringen

65113 Spaarkassen

6512 Schadeverzekeringen (geen herverzekering)

65121 Schadeverzekeringen (geen zorgverzekering)

65122 Zorgverzekeringen

652 Herverzekering

6520 Herverzekering

653 Pensioenfondsen

6530 Pensioenfondsen

65301 Bedrijfstakpensioenfondsen

65302 Ondernemingspensioenfondsen en -spaarfondsen

65303 Beroepspensioenfondsen

65309 Overige pensioenfondsen

66 Overige financiële dienstverlening
661 Financiële bemiddeling, advisering e.d. (niet voor verzekeringen en pensioenfondsen)

6611 Beheer van financiële markten

6612 Commissionairs en makelaars in effecten, beleggingsadviseurs e.d.

6619 Administratiekantoren voor aandelen en obligaties, marketmakers, hypotheek- en kredietbemiddeling,

geldwisselkantoren, bank- en spaaragentschappen e.d.

66191 Administratiekantoren voor aandelen en obligaties

66192 Marketmakers

66193 Hypotheek- en kredietbemiddeling, geldwisselkantoren, bank- en spaaragentschappen e.d.

662 Dienstverlening op het gebied van verzekeringen en pensioenfondsen

6621 Risicoanalisten en schadetaxateurs

6622 Assurantietussenpersonen

6629 Overige dienstverlening op het gebied van verzekeringen en pensioenfondsen (geen taxateurs en assurantietussenpersonen)

66291 Verzekeringsbeurzen

66292 Actuariële en pensioenadviesbureaus; beheer en administratie van pensioenvermogens

66293 Waarborgfondsen

66299 Overige dienstverlening in verband met verzekeringen en pensioenfondsen (rest)

663 Vermogensbeheer

6630 Vermogensbeheer

L Verhuur van en handel in onroerend goed

68 Verhuur van en handel in onroerend goed
681 Handel in eigen onroerend goed

6810 Handel in eigen onroerend goed

682 Verhuur van onroerend goed

6820 Verhuur van onroerend goed

68201 Woningbouwverenigingen en -stichtingen

68202 Gemeentelijke woningbedrijven

68203 Verhuur van overige woonruimte

68204 Verhuur van onroerend goed (niet van woonruimte)

683 Bemiddeling in en beheer van onroerend goed

6831 Bemiddeling bij handel, huur of verhuur van onroerend goed

6832 Beheer van onroerend goed

M Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening

69 Rechtskundige dienstverlening, accountancy, belastingadvisering en administratie
691 Rechtskundige dienstverlening

6910 Rechtskundige dienstverlening

69101 Advocatenkantoren

69102 Rechtskundige adviesbureaus

69103 Notariskantoren

69104 Deurwaarderskantoren

69105 Octrooibureaus

692 Accountancy, belastingadvisering en administratie

6920 Accountancy, belastingadvisering en administratie

69201 Registeraccountants

69202 Accountants-administratieconsulenten

69203 Boekhoudkantoren

69204 Belastingconsulenten

69209 Overige administratiekantoren

70 Holdings (geen financiële), concerndiensten binnen eigen concern en managementadvisering
701 Holdings (geen financiële) en concerndiensten binnen eigen concern

7010 Holdings (geen financiële) en concerndiensten binnen eigen concern

70101 Concerndiensten binnen eigen concern

70102 Holdings (geen financiële)

702 Advisering op het gebied van management en bedrijfsvoering

7021 Public relationsbureaus

7022 Advisering op het gebied van management en bedrijfsvoering (geen public relations)

70221 Organisatieadviesbureaus

70222 Advisering op het gebied van management en bedrijfsvoering (geen public relations en organisatieadviesbureaus)

71 Architecten, ingenieurs en technisch ontwerp en advies; keuring en controle
711 Architecten, ingenieurs en technisch ontwerp en advies

71111 Architecten

71112 Interieurarchitecten

7112 Ingenieurs en overig technisch ontwerp en advies

712 Keuring en controle

7120 Keuring en controle

71201 Keuring en controle van agrarische producten en voedingsmiddelen

71202 Keuring en controle van machines, apparaten en materialen

71203 Overige keuring en controle

72 Speur- en ontwikkelingswerk
721 Natuurwetenschappelijk speur- en ontwikkelingswerk

7211 Biotechnologisch speur- en ontwikkelingswerk

72111 Biotechnologisch speur- en ontwikkelingswerk op het gebied van agrarische producten en processen

72112 Biotechnologisch speur- en ontwikkelingswerk op het gebied van medische producten en farmaceutische processen en van voeding

72113 Biotechnologisch speur- en ontwikkelingswerk voor overige toepassingen

7219 Natuurwetenschappelijk speur- en ontwikkelingswerk (niet biotechnologisch)

72191 Speur- en ontwikkelingswerk op het gebied van landbouw en visserij (niet biotechnologisch)

72192 Technisch speur- en ontwikkelingswerk

72193 Speur- en ontwikkelingswerk op het gebied van gezondheid en voeding (niet biotechnologisch)

72199 Overig natuurwetenschappelijk speur- en ontwikkelingswerk (niet biotechnologisch)

722 Speur- en ontwikkelingswerk op het gebied van de maatschappij- en geesteswetenschappen

7220 Speur- en ontwikkelingswerk op het gebied van de maatschappij- en geesteswetenschappen

73 Reclame en marktonderzoek
731 Reclamebureaus en handel in advertentieruimte en -tijd

7311 Reclamebureaus

7312 Handel in advertentieruimte en -tijd

732 Markt- en opinieonderzoekbureaus

7320 Markt- en opinieonderzoekbureaus

74 Industrieel ontwerp en vormgeving, fotografie, vertaling en overige consultancy
741 Industrieel ontwerp en vormgeving

7410 Industrieel ontwerp en vormgeving

74101 Communicatie- en grafisch ontwerp

74102 Industrieel en product ontwerp

74103 Interieur- en ruimtelijk ontwerp

742 Fotografie en ontwikkelen van foto’s en films

7420 Fotografie en ontwikkelen van foto’s en films

74201 Fotografie

74202 Ontwikkelwinkels

74203 Ontwikkelcentrales

743 Vertalers en tolken

7430 Vertalers en tolken

749 Overige specialistische zakelijke dienstverlening

7490 Overige specialistische zakelijke dienstverlening

75 Veterinaire dienstverlening
750 Veterinaire dienstverlening

7500 Veterinaire dienstverlening

N Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening

77 Verhuur en lease van auto’s, consumentenartikelen, machines en overige roerende goederen
771 Verhuur en lease van auto’s

7711 Verhuur en lease van personenauto’s en lichte bedrijfsauto’s

77111 Verhuur van personenauto’s en lichte bedrijfsauto’s (geen operational lease)

77112 Operational lease van personenauto’s en lichte bedrijfsauto’s

7712 Verhuur en lease van vrachtwagens, autobussen en campers

772 Verhuur van consumentenartikelen

7721 Verhuur van sport- en recreatieartikelen

7722 Videotheken

7729 Verhuur van overige consumentenartikelen

77291 Verhuur van leesportefeuilles

77292 Verhuur van kleding en huishoudelijke artikelen

77299 Verhuur van overige consumentenartikelen (rest)

773 Verhuur en lease van machines en werktuigen en van overige goederen

7731 Verhuur en lease van landbouwmachines en -werktuigen

7732 Verhuur en lease van machines en installaties voor de bouw

7733 Verhuur en lease van computers en kantoorapparatuur

7734 Verhuur en lease van schepen

7735 Verhuur en lease van vliegtuigen

7739 Verhuur en lease van overige machines en werktuigen en van overige goederen

77391 Verhuur van automaten

77399 Verhuur en lease van overige machines en werktuigen en van overige goederen neg (geen automaten)

774 Lease van niet-financiële immateriële activa

7740 Lease van niet-financiële immateriële activa

78 Arbeidsbemiddeling, uitzendbureaus en personeelsbeheer
781 Arbeidsbemiddeling

7810 Arbeidsbemiddeling

782 Uitzendbureaus, uitleenbureaus en banenpools

7820 Uitzendbureaus, uitleenbureaus en banenpools

78201 Uitzendbureaus

78202 Uitleenbureaus

78203 Banenpools (werkgelegenheidsprojecten)

783 Payrolling (personeelsbeheer)

7830 Payrolling (personeelsbeheer)

79 Reisbemiddeling, reisorganisatie, toeristische informatie en reserveringsbureaus
791 Reisbureaus en reisorganisatoren

7911 Reisbemiddeling

7912 Reisorganisatoren

799 Informatieverstrekking op het gebied van toerisme en reserveringsbureaus

7990 Informatieverstrekking op het gebied van toerisme en reserveringsbureaus

80 Beveiliging en opsporing
801 Particuliere beveiliging

8010 Particuliere beveiliging

802 Beveiliging via beveiligingssystemen

8020 Beveiliging via beveiligingssystemen

803 Opsporing

8030 Opsporing

81 Facility management, reiniging en landschapsverzorging
811 Facility management

8110 Facility management

812 Reiniging

8121 Interieurreiniging van gebouwen

81221 Glazenwassers

81222 Schoorsteenvegers

81229 Overige gespecialiseerde reiniging

8129 Overige reiniging

813 Landschapsverzorging

8130 Landschapsverzorging

82 Overige zakelijke dienstverlening
821 Brede administratieve en secretariële dienstverlening

8211 Brede administratieve dienstverlening

8219 Secretariële dienstverlening

822 Call centers

8220 Call centers

823 Organiseren van congressen en beurzen

8230 Organiseren van congressen en beurzen

829 Overige zakelijke dienstverlening (rest)

8291 Kredietinformatie- en incassobureaus

8292 Pakken, sorteren e.d. in loon

8299 Overige zakelijke dienstverlening (rest)

82991 Veilingen van landbouw-, tuinbouw- en visserijproducten

82992 Veilingen van huisraad, kunst, antiek, machines e.d. roerende goederen

82999 Overige zakelijke dienstverlening (rest)

O Openbaar bestuur, overheidsdiensten en verplichte sociale verzekeringen

84 Openbaar bestuur, overheidsdiensten en verplichte sociale verzekeringen
841 Openbaar bestuur

8411 Algemeen overheidsbestuur

8412 Openbaar bestuur op het gebied van gezondheidszorg, onderwijs, cultuur en welzijn (geen sociale

verzekeringen)

8413 Openbaar bestuur op het gebied van het bedrijfsleven

842 Overheidsdiensten

8421 Buitenlandse zaken

8422 Defensie

8423 Justitie

84231 Rechtspraak

84232 Ministerie van Justitie en gevangeniswezen

8424 Politie

8425 Brandweer

843 Verplichte sociale verzekeringen

8430 Verplichte sociale verzekeringen

P Onderwijs

85 Onderwijs
852 Primair en speciaal onderwijs

8520 Primair en speciaal onderwijs

85201 Basisonderwijs voor leerplichtigen

85202 Speciaal basisonderwijs

85203 Speciaal onderwijs in expertisecentra

853 Voortgezet onderwijs

8531 Algemeen vormend voortgezet onderwijs

85311 Havo en vwo

85312 Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs

85313 Praktijkonderwijs

85314 Brede scholengemeenschappen voor voortgezet onderwijs

8532 Middelbaar beroepsonderwijs en educatie

85321 Middelbaar beroepsonderwijs

85322 Educatie

85323 Middelbaar beroepsonderwijs en educatie (gecombineerd)

854 Tertiair onderwijs

8541 Niet-universitair hoger onderwijs

8542 Universitair hoger onderwijs

855 Overig onderwijs

8551 Sport- en recreatieonderwijs

85511 Zeil- en surfscholen

85519 Overig sport- en recreatieonderwijs

8552 Cultureel onderwijs

85521 Dansscholen

85522 Kunstzinnige vorming van amateurs (geen dansscholen)

8553 Auto- en motorrijscholen

8559 Overig onderwijs (rest)

85591 Afstandsonderwijs

85592 Bedrijfsopleiding en -training

85599 Studiebegeleiding, vorming en onderwijs (rest)

856 Dienstverlening voor het onderwijs

8560 Dienstverlening voor het onderwijs

Q Gezondheids- en welzijnszorg

86 Gezondheidszorg
861 Ziekenhuizen

8610 Ziekenhuizen

86101 Universitair medische centra

86102 Algemene ziekenhuizen

86103 Categorale ziekenhuizen

86104 Geestelijke gezondheids- en verslavingszorg met overnachting

862 Medische en tandheelkundige praktijken

8621 Praktijken van huisartsen

8622 Praktijken van medisch specialisten en medische dagbehandelcentra (geen tandheelkunde)

86221 Praktijken van medisch specialisten en medische dagbehandelcentra (geen tandheelkunde of psychiatrie)

86222 Praktijken van psychiaters en dagbehandelcentra voor geestelijke gezondheids- en verslavingszorg

8623 Tandartspraktijken

86231 Praktijken van tandartsen

86232 Praktijken van tandheelkundig specialisten

869 Paramedische praktijken en overige gezondheidszorg zonder overnachting

8691 Praktijken van verloskundigen en paramedici

86911 Praktijken van verloskundigen

86912 Praktijken van fysiotherapeuten

86913 Praktijken van psychotherapeuten en psychologen

86919 Overige paramedische praktijken (geen fysiotherapie of psychologie) en alternatieve genezers

8692 Overige aanbieders van gezondheidszorg zonder overnachting en gezondheidszorgondersteunende diensten

86921 Gezondheidscentra

86922 Arbobegeleiding en re-integratie

86923 Preventieve gezondheidszorg (geen arbobegeleiding)

86924 Medische laboratoria, trombosediensten en overig behandelingsondersteunend onderzoek

86925 Ambulancediensten en centrale posten

86929 Samenwerkingsorganen op het gebied van gezondheidszorg en overige gezondheidszorgondersteunende diensten

87 Verpleging, verzorging en begeleiding met overnachting
871 Verpleeghuizen

8710 Verpleeghuizen

872 Huizen en dagverblijven voor verstandelijk gehandicapten

8720 Huizen en dagverblijven voor verstandelijk gehandicapten

873 Huizen en dagverblijven voor niet-verstandelijk gehandicapten en verzorgingshuizen

8730 Huizen en dagverblijven voor niet-verstandelijk gehandicapten en verzorgingshuizen

87301 Huizen en dagverblijven voor niet-verstandelijk gehandicapten

87302 Verzorgingshuizen

879 Jeugdzorg en maatschappelijke opvang met overnachting

8790 Jeugdzorg en maatschappelijke opvang met overnachting

87901 Jeugdzorg met overnachting en dagverblijven voor jeugdzorg

87902 Maatschappelijk opvang met overnachting

88 Maatschappelijke dienstverlening zonder overnachting
881 Maatschappelijke dienstverlening zonder overnachting gericht op ouderen en gehandicapten

8810 Maatschappelijke dienstverlening zonder overnachting gericht op ouderen en gehandicapten

88101 Thuiszorg

88102 Welzijnswerk voor ouderen

88103 Ondersteuning en begeleiding van gehandicapten

889 Maatschappelijke dienstverlening zonder overnachting niet specifiek gericht op ouderen en gehandicapten

8891 Kinderopvang

8899 Ambulante jeugdzorg, maatschappelijk werk en advies en lokaal welzijnswerk

88991 Ambulante jeugdzorg

88992 Maatschappelijk werk

88993 Lokaal welzijnswerk

88999 Overig maatschappelijk advies, gemeenschapshuizen en samenwerkingsorganen op het gebied van welzijn

R Cultuur, sport en recreatie

90 Kunst
900 Kunst

9001 Podiumkunst en -vermaak

90011 Beoefening van podiumkunst

90012 Producenten van podiumkunst

90013 Circus en variété

9002 Dienstverlening voor uitvoerende kunsten

9003 Schrijven en overige scheppende kunsten

9004 Theaters, schouwburgen en evenementenhallen

90041 Theaters en schouwburgen

90042 Evenementenhallen

91 Culturele uitleencentra, openbare archieven, musea, dieren- en plantentuinen, natuurbehoud
910 Culturele uitleencentra, openbare archieven, musea, dieren- en plantentuinen, natuurbehoud

9101 Culturele uitleencentra en openbare archieven

91011 Openbare bibliotheken

91012 Kunstuitleencentra

91019 Overige culturele uitleencentra en openbare archieven

9102 Musea, kunstgalerieën en –expositieruimten

91021 Musea

91022 Kunstgalerieën en –expositieruimten

9103 Monumentenzorg

9104 Dieren- en plantentuinen; natuurbehoud

91041 Dieren- en plantentuinen, kinderboerderijen

91042 Natuurbehoud

92 Loterijen en kansspelen
920 Loterijen en kansspelen

9200 Loterijen en kansspelen

92001 Loterijen en kansspelen (geen amusementsautomaten)

92009 Exploitatie van amusements- en speelautomaten

93 Sport en recreatie
931 Sport

9311 Sportaccommodaties

93111 Zwembaden

93112 Sporthallen, sportzalen en gymzalen

93113 Sportvelden

93119 Overige sportaccommodaties

9312 Buitensport

93121 Veldvoetbal

93122 Veldsport in teamverband (geen voetbal)

93123 Atletiek

93124 Tennis

93125 Paardensport en maneges

93126 Wielersport

93127 Auto- en motorsport

93128 Wintersport

93129 Overige buitensport

9313 Fitnesscentra

9314 Binnensport

93141 Individuele zaalsport

93142 Zaalsport in teamverband

93143 Kracht- en vechtsport

93144 Bowlen, kegelen, biljarten e.d.

93145 Denksport

93146 Sportscholen

93149 Overige binnensport en omnisport

9315 Watersport

93151 Zwem- en onderwatersport

93152 Roei-, kano-, zeil- en surfsport e.d.

9319 Overige sportactiviteiten

93191 Beroepssportlieden

93192 Hengelsport

93193 Verzorgen van vistochten

93194 Supportersverenigingen (sport)

93195 Organiseren van sportevenementen

93196 Overkoepelende organen en samenwerkings- en adviesorganen op het gebied van sport

93199 Overige sportactiviteiten (rest)

932 Overige recreatie

9321 Pret- en themaparken; kermisattracties

93211 Pret- en themaparken

93212 Kermisattracties

9329 Overige ontspanning en recreatie (rest)

93291 Jachthavens

93299 Overige recreatie (rest)(geen jachthavens)

S Overige dienstverlening

94 Levensbeschouwelijke en politieke organisaties, belangen- en ideële organisaties, hobbyclubs
941 Bedrijfs-, werkgevers- en beroepsorganisaties

9411 Bedrijfs- en werkgeversorganisaties

9412 Beroepsorganisaties

942 Werknemersorganisaties

9420 Werknemersorganisaties

949 Levensbeschouwelijke en politieke organisaties, overige belangen- en ideële organisaties, hobbyclubs

9491 Levensbeschouwelijke organisaties

94911 Religieuze organisaties

94919 Overige levensbeschouwelijke organisaties

9492 Politieke organisaties

9499 Overige belangen- en ideële organisaties; hobbyclubs

94991 Gezelligheidsverenigingen

94992 Hobbyclubs

94993 Steunfondsen (geen steunfondsen op het gebied van welzijnszorg)

94994 Vriendenkringen op het gebied van cultuur, fanclubs en overige kunstbevordering

94995 Overkoepelende organen en samenwerkings- en adviesorganen (niet op het gebied van gezondheids- en welzijnszorg, sport en recreatie)

94996 Overige ideële organisaties (rest)

94997 Overige belangenbehartiging (rest)

95 Reparatie van computers en consumentenartikelen
951 Reparatie van computers en communicatieapparatuur

9511 Reparatie van computers en randapparatuur

9512 Reparatie van communicatieapparatuur

952 Reparatie van consumentenartikelen (geen computers, communicatieapparatuur, auto’s en motorfietsen)

9521 Reparatie van consumentenelektronica (geen computers)

9522 Reparatie van elektrische huishoudelijke apparaten

9523 Reparatie van schoenen en lederwaren

9524 Reparatie en stoffering van meubels

9525 Reparatie van uurwerken en juweliersartikelen

9529 Reparatie van overige consumentenartikelen

96 Wellness en overige dienstverlening; uitvaartbranche
960 Wellness en overige dienstverlening; uitvaartbranche

9601 Reinigen van kleding en textiel

96011 Wasserijen en linnenverhuur

96012 Chemische wasserijen en ververijen

96013 Wassalons en -verzendinrichtingen

9602 Haar- en schoonheidsverzorging

96021 Haarverzorging

96022 Schoonheidsverzorging, pedicures en manicures

9603 Uitvaartverzorging, crematoria, mortuaria en begraafplaatsen

96031 Uitvaartverzorging

96032 Crematoria, mortuaria en begraafplaatsen

9604 Sauna’s, solaria, baden e.d.

9609 Overige dienstverlening (rest)

T Huishoudens als werkgever; niet-gedifferentieerde productie van goederen en diensten door huishoudens voor eigen gebruik

97 Huishoudens als werkgever van huishoudelijk personeel
970 Huishoudens als werkgever van huishoudelijk personeel

9700 Huishoudens als werkgever van huishoudelijk personeel

98 Niet-gedifferentieerde productie van goederen en diensten door particuliere huishoudens voor eigen gebruik
981 Niet-gedifferentieerde productie van goederen door particuliere huishoudens voor eigen gebruik

9810 Niet-gedifferentieerde productie van goederen door particuliere huishoudens voor eigen gebruik

982 Niet-gedifferentieerde productie van diensten door particuliere huishoudens voor eigen gebruik

9820 Niet-gedifferentieerde productie van diensten door particuliere huishoudens voor eigen gebruik

U Extraterritoriale organisaties en lichamen

99 Extraterritoriale organisaties en lichamen
990 Extraterritoriale organisaties en lichamen

9900 Extraterritoriale organisaties en lichamen

  • End of Standaard Bedrijfsindeling 2008 update 2019

——————————————————————————————————————-

Go here for English language version of Standaard Bedrijfsindeling 2008 update 2019

For a Romanian company database go here

Contact

CLIENT SOLUTIONS GROUP

Adresa: Str. Vasile Lascar nr. 5-7 sector 2 Bucuresti

Tel: 0774-425.917
Tel: 0748-750.621
Tel: 021-3131.686
Fax:021-3131.686

contact

SOCIAL MEDIA

     

Subscribing