• Română
  • English
✓ Cele mai multe date de contact ✓ La cel mai mic pret

Termeni si Conditii

In cazul in care furnizati date cu caracter personal:

click or tap here for ENGLISH VERSION

Vă informăm că, începând cu data de 25 mai 2018, sunt aplicabile prevederile Regulamentului (UE) nr. 679/2016, al Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).

Având în vedere dispozițiile Regulamentului general privind protecția datelor, trebuie să vă exprimați consimțământul (acordul) cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal pe care le furnizați în vederea accesării/furnizării serviciilor oferite de Client Promotions Srl prin intermediul portalului de servicii on-line https://www.clientsolutions.ro (numai in cazul in care furnizati date cu caracter personal).

Refuzul dumneavoastră de a vă da acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal care vă privesc conduce la imposibilitatea de a beneficia de serviciile oferite prin intermediul portalului de servicii on-line https://www.clientsolutions.ro (inclusiv serviciile furnizate pe bază de abonament).

Pentru a vă exprima consimțământul (acordul) cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal (trebuie să bifati casuta “Sunt de acord” (numai in cazul in care furnizati date cu caracter personal).

Care sunt drepturile dumneavoastră si cum pot fi exercitate?

Dreptul la acces: Aveți dreptul de a solicita informații cu privire la datele cu caracter personal pe care le deținem despre dumneavoastră. Puteți contacta Client Promotions Srl care vă va furniza datele cu caracter personal prin e-mail.

Dreptul la portabilitate: Ori de câte ori Client Promotions Srl vă prelucrează datele cu caracter personal prin mijloace automate în baza acordului dumneavoastră sau în baza unui contract, aveți dreptul să obțineți transferul unei copii a datelor dumneavoastră într-un format structurat folosit în mod frecvent și prelucrabil automat de dumneavoastră sau de către o altă parte. Aceasta include numai datele cu caracter personal pe care ni le-ați trimis.

Dreptul la rectificare: Aveți dreptul să solicitați rectificarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, dacă acestea sunt incorecte, inclusiv dreptul de a completa datele cu caracter personal incomplete.

Dreptul la ștergerea datelor: Orice utilizator poate obține ștergerea datelor, în cazul în care prelucrarea acestora nu a fost legala sau în alte cazuri prevăzute de lege. Aveți dreptul să ștergeți oricând orice date cu caracter personal prelucrate de Client Promotions Srl, cu excepția următoarelor situații:

* aveți o solicitare de informații nerezolvată;
* aveți o solicitare deschisă care nu a fost încă soluționată;
* aveți un proiect în derulare, monitorizat de către Client Promotions Srl;
* ați avut un proiect în derulare, care se află în monitorizare ex-post;
* dacă ați încheiat un contract de achiziție cu Client Promotions Srl, vor fi păstrate datele cu caracter personal în legătură cu tranzacția dumneavoastră conform legislației de contabilitate;

Dreptul de a vă opune prelucrării bazate pe interes legitim: Aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, bazându-vă pe interesul legitim. Client Promotions Srl nu va continua să prelucreze datele cu caracter personal decât dacă putem demonstra un motiv legitim pentru prelucrare, motiv care prevalează asupra intereselor și drepturilor dumneavoastră sau în baza unor proceduri judiciare.
Dreptul dumneavoastră de a vă opune e-mailingului direct: Aveți dreptul să vă opuneți e-mailingului direct, inclusiv analizei profilului în scopuri de elaborare studii, analize.

Vă puteți dezabona de la informațiile primite, prin următoarele mijloace:

* urmând instrucțiunile din fiecare e-mail cu publicațiile electronice editate, din subsol unsuscribe;
* transmitere e-mail la dpo@clientsolutions.ro, cu menționarea informațiilor pe care nu mai doriți să le primiți.
Dreptul la restricționarea prelucrării: Aveți dreptul să solicitați ca Client Promotions Srl să restricționeze procesul de prelucrare a datelor dumneavoastră cu caracter personal în următoarele situații:
* dacă vă opuneți prelucrării în baza interesului legitim, Client Promotions Srl va restricționa orice prelucrare a acestor date până la confirmarea interesului legitim.
* dacă afirmați că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt incorecte, Client Promotions Srl trebuie să restricționeze orice prelucrare a acestor date până la verificarea corectitudinii datelor cu caracter personal.
* dacă prelucrarea este ilegală, puteți să vă opuneți prelucrarii datelor cu caracter personal și să solicitați restricționarea utilizării datelor dumneavoastră cu caracter personal.
* dacă Client Promotions Srl nu mai are nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal, dar acestea sunt necesare pentru a vă apăra drepturile în instanță.
Dreptul de retragere a consimtamantului: în cazurile în care prelucrarea se intemeiaza pe consimtamantul dumneavoastră, acesta poate fi retras oricand. Retragerea consimtamantului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuata anterior retragerii ramanand în continuare valabila.
Drepturi suplimentare aferente deciziilor automate. Puteți cere si obține intervenția umana cu privire la respectiva prelucrare, vă puteți exprima propriul punct de vedere cu privire la aceasta și aveți posibilitatea de a contesta decizia.

Cum vă puteți exercita drepturile? Acordăm o importanță deosebită protecției datelor cu caracter personal și, prin urmare, avem personal dedicat serviciilor de asistență pentru clienți care vă gestionează solicitările în legătură cu drepturile dvs. menționate mai sus. Personalul nostru vă stă la dispoziție întotdeauna la adresa dpo@clientsolutions.ro sau la telefon 0748.750.621

Vă mulțumim.
Cu stimă,
Echipa Client Promotions Srl

Contact

CLIENT SOLUTIONS GROUP

Adresa: Str. Vasile Lascar nr. 5-7 sector 2 Bucuresti

Tel: 0748-750.621
Tel: 021-3131.686
Fax:021-3131.686

contact

SOCIAL MEDIA

     

Abonare